zaterdag 31 oktober 2009

Sketch #75 -31 Oktober- Sponsored by The Craft Barn

Hi there ladies, It is Saturday so it is time for another sketch from
Happy Halloween!to ya all...

Hallo ladies, het is weer Zaterdag dus dat betekent weer een sketch bij Sketch Saturday
Happy Halloween! allemaal......


This weeks challenge is sponsored by The Craft BarnHave you seen their new look site? it's awesome!! go check it out!


Do you need to shop for christmas craft stash?

You can check out their range of christmas related products HERE,

This week Sandy is offering a fab cuttlebug embossing folder with a Halloween theme...
So on this weeks sketch.....
It is another lovely sketch from Jo..
Thanks hun for this wonderfull sketch I really had fun with it.

Zo en nu naar de sketch van deze week.....
Het is weer een geweldige sketch van Jo, dank je wel hoor meis voor deze prachtige sketch, Ik heb echt vele plezier ermee gehad....


I rotated the sketch because of the image I used.

Ik heb de sketch gedraaid ivm de afbeelding die ik heb gebruikt.So this is the card I made with the lovely sketch of Jo......I used this lovely Tilda and colored her with my Derwents. I used the Basic Paperpad Eva, such wonderfull colors and yep my favourite color purple.

Dit is de kaart die ik gemaakt heb met de mooie sketch van Jo....Ik heb deze mooie Tilda gebruikt en haar ingekleurd met mijn Derwents. Gebruik gemaakt van de Paperpad van Basic Grey, Eva....er zitten zulke geweldige kleuren in en ja hoor ook mijn favoriet Paars.

From up close...this lovely Tilda...she is so adorable. I attached a few pearls to finish the image.
Nog even van dichtbij....deze mooie Tilda....ik vind haar zoo lief. Ik heb een paar pareltjes gebruikt om de afbeelding af te maken.I didn't know which text I should use....but I thought this one was appropiate. I wanted to make a Halloween card, but I don't think it worked out hihhih this card is too sweet...

Ik wist niet welke tekst ik wilde gebruiken....maar ik dacht deze is wel toepasselijk. Ik wou een Halloween kaart maken, maar dat is niet gelukt aangezien dit kaartje toch wel te lief geworden is ihihi..And I really like this ribbon, I just love the color, yep that's my favourite color purple..and made some bows. Instead of flowers I placed the bows. And my card is finished.

En dit lint vind ik helemaal super, de kleur vind ik natuurlijk helemaal geweldig, ja dat is mijn favoriete kleur paar....en ik heb er een paar strikken mee gemaakt. In plaats van bloemen heb ik de strikjes geplaatst. En mijn kaart is klaar.

If  you want to join in on the Challenge of Sketch Saturday ladies, just come on over ... it is so much fun to make Jo's sketch....

Willen jullie mee doen met de Challenge van Sketch Saturday ladies, dan kom gewoon even kijken bij Sketch Saturday, het is zo leuk om deze sketch van Jo te maken.....


....Thanks for watching ladies...woensdag 28 oktober 2009

Mojo Monday Challenge Week 110......Holiday Wishes....


So another challenge I am joining in, I saw the sketch of Mojo Monday and I really liked it so I had fun with it.....Another Christmas card.....remember I have to make another 16 cards.....part two is this, I allready made 20 for that lady on the campingplace, now I still have to make 16 for my mom.....

Weer een challenge waar ik aan mee doe, Ik zag de sketch van Mojo Monday en ik vond hem gaaf en heb er veel plezier mee gehad....Weer een kerstkaart....herinneren jullie het nog? ik moet nog 16 kerstkaarten maken, dit is deel 2, Ik heb al 20 kerstkaarten gemaakt voor de mevrouw bij mijn moeder op de kamping, nu moet ik er nog 16 maken voor mijn moeder .....

I really like this embellie, so I thought a nice ribbon on it and hang it high hihihi...
Ik vind deze embellishment echt gaaf, dus dacht even een lintje eraan en hoog ophangen hihih

This little kitty from upclose.....I colored him with my derwents. A few sticky pearls to finish it ...

Het kleine katje even van dichtbij....Ik heb hem ingekleurd met mijn derwents. Een paar pareltjes om het af te maken...


And this is my card finished....I am pleases about it. I used the Basic Grey Paperpad Eskimo Kisses....I really love this paper because you can play around with the numerous colors and papers.....

En dit is mijn kaart als hij klaar is....Ik ben er wel tevreden over..Ik heb gekozen voor heet Basic Grey paperpad papier, Eskimo Kisses...Ik vind dit papier geweldig want je kunt zoveel combineren met de verschillende kleuren....

...Thanks for watching ladies....


zondag 25 oktober 2009

Two times Happy Birthday and 2 Challenges, Friday Sketchers and Just Magnolia.....

So I made 2 cards tonight.....I had to because tomorrow we are going to my brothers his 2 sons were having the birthdays......and I didn't even made a birthday card yet....So this was a nice opportunity to join in with Friday Sketchers week and Just Magnolia .
I had fun making the sketches.....wow thanks ladies for all the fun I had tonight...
First the sketch from Friday Sketchers.....

Zoo ik heb vanavond eens 2 kaarten gemaakt......ja ik moest wel....we gaan namelijk naar mijn broer morgen en zijn 2 zoons waren jarig en ja ik had nog niet eens een verjaardagskaart gemaakt en dit was gelijk een mogelijkheid om met 2 challenges mee te doen van Friday Sketchers en Just Magnolia.
Ik heb veel plezier gehad om aan de sketches te werken.....dank je wel hoor ladies voor de lol die ik eraan gehad heb vanavond....
Eerst de sketch van Friday Sketchers......

It is the sketch from Claudia...thanks hun for this ver nice one.....
I made this card with it.......

Dit is de sketch van Claudia.....dank je wel hoor voor deze leuke
Ik heb deze kaart ermee gemaakt....I used the georgous papers from Basic Grey the Indian Summer....I cannot help myself I just love these colors and combining them....I used two pieces of ribbon next to another....4 flowers with a splitpin through the flowers.....

Ik heb het prachtige papier van Basic Grey, Indian Summer gebruikt....ik kan het niet helpen hoor maar ik vind de kleuren zo mooi en je kunt ze zo mooi combineren...... Ik heb 2 stukken lint naast elkaar gebruikt en 4 bloemen met splitpennen gebruikt.


And a close up...I colored this little guy from Whiff of Joy with my copics, I think it is hard to color an image and make a card for a boy who just had his 11th birthday....but I am pleased about it...hihihi I think....

En even van dichtbij.....ik heb deze leuke knul van Whiff of Joy ingekleurd met mijn copics, ik vind het toch moeilijk hoor om een afbeelding in te kleuren en een kaart te maken voor een knul die net 11 jaar geworden is....maar ik ben wel tevreden erover......denk ik...ihihi...

And the flowers from upclose......
En de bloemen nog even van dichtbij....

And this is the sketch from Martine from the Just Magnolia Challenge....
En deze sketch is van Martine van Just Magnolia.....


Thanks Martine I also had a lot of fun with this sketch hun...thanks...
This is the card I made with this lovely sketch.

Dank je wel hoor Martine, ik heb ook met deze sketch heel veel plezier gehad, thanks....
Dit is de kaart die ik ermee gemaakt heb met de leuke sketch....


For this card I used the lovely colorfull papers from Tiffany's, such bright colors and you can combine endlesly....I made this card for an 8 year old boy.

Voor deze kaart heb ik gebruik gemaakt van de fleurige kleuren van Tiffany's, zulke heldere kleuren en je kunt er eeuwig mee combineren.....Ik heb deze kaart voor een 8-jarige knul gemaakt.....


And a little bit closer, so that you can see that I colored this loveley Edwin with my copics...
En nog even van dichtbij, zodat jullie kunnen zien dat ik deze leuke Edwin heb ingekleurd met mijn copics.


On top of the flowers I used a blue and white button.....and splitpins.....

Bovenop bloemen gebruik gemaakt van een blauw witte knoop .....en splitpennen.


And this little textstamp is just the right size for the label.......
And my cards are done on time ....

En deze tekststempel is precies de goede afmeting......
En mijn kaarten zijn op tijd klaar...........Thanks for watching ladies.....


zaterdag 24 oktober 2009

Sketch Saturday Sketch #74 Sponsored by Quixotic Paperie

Hi there Ladies, it is Saturday again so it is time for another sketch from Sketch Saturday...Yeah.....This time the Challenge is sponsored by Quixotic Paperie from the loveley Elaine....so check it out ladies, you don't know what you are seeing....
So onto the Sketch from Sketch Saturday......

Hallo Ladies, het is weer Zaterdag dus dat betekent dat het weer tijd is voor een Sketch van Sketch Saturday....Yeah....Deze keer wordt de prijs gesponsord door Quixotic Paperie van Elaine.....Heb je even zin om te kijken volg dan de link en je weet niet wat je ziet......
Zo.....Nu naar de sketch van Sketch Saturday....


Thanks Jo for this wonderfull sketch wow I just had fun making my card with this loveley sketch.....

Dank je wel hoor Jo voor deze mooie sketch ik heb veel plezier gehad om mijn kaart met deze mooie sketch te maken.....


This is my card I made with the sketch.....I just received this lovely Angel stamp last week so I thought to myself lets make a card with this one....wow I just love this little cutie......the image is from Sugar Nellies....The paper I used is offcourse from Basic Grey, Eskimo Kisses....just wonderfull these colors.....

Dit is de kaart die ik met de sketch gemaakt heb....Ik had net afgelopen week deze mooie Angel stempel ontvangen en dacht bij mezelf dat ik hier maar eens een kaart mee moest maken......Ik vind haar echt een liefffie ......de stempel is van Sugar Nellie....Het papier wat ik gebruikt heb is natuurlijk van Basic Grey, Eskimo Kisses....de kleuren vind ik gewoon prachtig...


I coloured this little cutie with my Copic Ciao's for a change....

Ik heb dit lieffie eens een keer ingekleurd met mijn Copic Ciao's....

I attached a little snowflake on top of my Christmas Flowers....and a sticky pearl.....
Ik heb een klein sneeuwvlokje bovenop mijn Kerst bloem geplakt...en een plakpareltje..


The ribbon was just waiting for me to be used hihih I forgot all about it....and the little stamp I got a longggg time ago in a crosery store...so this one was just right...

Het lint zat gewoon op mijn te wachten ......Ik was het allang vergeten dat ik dat lint nog had...en het kleine stempeltje had ik een hele tijd geleden eens gekocht in een warenhuis......

Well ladies, want to have fun using this very lovely sketch from Jo, Have fun and come on over to Sketch Saturday and make you're most lovely creations.....And I may add that the lovely ladies from the DT have made the most wonderfull creations, Just fabulous ladies.....wow.....So come on over and look for yourself....


Nou ladies, wil je meedoen en van deze mooie sketch van Jo gebruik maken??? dan kom lekker langs bij Sketch Saturday en maak er maar wat moois van.....En ik kan er zeker nog bijzeggen dat de dames van de DT de meest prachtige creaties gemaakt hebben.....Echt prachtig hoor dames.....wow....kom maar kijken en je weet niet wat je ziet....

.....Thanks for watching ladies...

donderdag 22 oktober 2009

Just Magnolia Challenge.....Bright and Zingy....Hiya Ladies, I almost forgot, I made a card for the Just Magnolia Challenge, Bright and Zingy.....so I made this card for the challenge....I used the sketch from Sketch Saturday I just love the sketch and thought I make my card with this one.....

I used the bright colors from My Minds Eye, Colorfull Christmas....How convenient is that....

Hai Ladies, was ik het toch bijna vergeten zeg, ik heb een kaart gemaakt voor de Just Magnolia Challenge, Bright and Zingy.....ik heb deze kaart gemaakt voor de challenge...Ik heb de sketch gebruikt die een tijdje terug op Sketch Saturday stond, ik vind hem geweldig en kwam goed uit voor deze kaart....
Ik heb het papier van My Minds Eye, Colorfull Christmas gebruikt....hoe toepasselijk is dat .....Just up close......I coloured this loveley Tilda with my Derwents......and used a nestie....a ribbon aroud the nestie with orange and little dots....

Even van dichtbij....Ik heb deze lieve Tilda ingekleurd met mijn Derwents....en gebruik gemaakt van een nestabillitie....een stukje oranje met witte stipjes lint er om heen..

And a few little white roses and white pearls to fill up the open spots.....and my card is done....
En een paar witte roosjes en witte pareltjes om de open stukken op te vullen..en mijn kaart is klaar....
......Thanks for watching ladies.....


woensdag 21 oktober 2009

Friday Sketchers Challenge 74 Sketch by Carole


So here I am again, I was crafting with the kids this afternoon and tried to get my card done....hiih no way jose....yep the cards from the kids are done...but mine was just waiting there to be finished....So I did tonight.....I made this sketch from Friday Sketchers and the sketch is from Carole, thanks very much hun I really had fun working with it.

Zo daar ben ik weer ladies, ik was vanmiddag met mijn kids aan het knutselen en heb geprobeerd om mijn kaart klaar te krijgen..hiihi niet dus.....ja Denice en Shannon hun kaartjes zijn wel klaar, maar die van mij zat gewoon te wachten totdat ik hem af ging maken....Dus deed ik dat vanavond...Ik heb de sketch gemaakt van Friday Sketchers, de sketch is van Carole....dank je wel hoor meis, ik heb veel plezier gehad om ermee te werken...

So this is my new stamp that I got a few weeks ago or so....I just love this little girl, but I did not make a card with her yet...so it was about time..... I colored her with my derwents....

Dit is een nieuwe stempel die ik een paar weken geleden binnenkreeg.....Ik vind het een schatje....maar ik had dus nog helemaal geen kaart met haar gemaakt, dus het werd tijd....Ik heb haar ingekleurd met mijn Derwents....


So I used a few different flowers, the first time I used the large rose....but I do love it....and the little roses yep a lot of fun to use.....and the other flowers, I forgot there names....maybe You know the name?

Ik heb gekozen voor een paar verschillende bloemen...de eerste keer met een grote roos....maar ik vind hem erg mooi....een paar kleine roosjes, ook heel leuk om te gebruiken en de andere bloemetjes....ja ik ben de naam natuurlijk vergeten he....weet JIJ het misschien?


This is the card I made for Friday Sketchers, I am pleased with the result.....for this time hihihih.....The only thing that really buggs me is that this beautifull girl is so pale.....but that's because of the photo I think.....Almost forgot, I really enjoyed working with the Basic Grey Indian Summer paperpad....wow those colours are really wonderfull....

Dit is de kaart die ik voor Friday Sketchers heb gemaakt, ik ben tevreden met het resultaat....voor deze keer...hihihhi...Het enige wat me irriteert is dat het prachtige meiske zo dof overkomt....maar ik denk dat dat door de foto komt....oh bijna vergeten, Ik heb veel plezier gehad aan het werken met Basic Grey, Indian Summer paperpad...wow zeg die kleuren zijn echt gaaf hoor.....


.......Thanks for watching ladies......


dinsdag 20 oktober 2009

A new look on my blog.....Een nieuwe look op mijn blog


Nou ik vind het helemaal geweldig, kijk nou eens is het niet mooi???? Dat heeft Ingrid voor me gemaakt, van Ingrid's Cute Bloglayouts.....
Ik ben er helemaal blij mee hoor Ingrid......thanks meis....

Well isn't it wonderfull ladies, look how nice it is....Ingrid from Ingrids Cute Bloglayouts made it for me.....I am very happy with it Ingrid, thanks so much hun...


maandag 19 oktober 2009

A Christmas card.....


So ladies, I made a few Christmas cards, my mom asked me if I could make some....hihihi about 20 hiih.....so I am a good daughter and I listen to my mom, so I made some.....

Zo ladies, ik heb een paar kerstkaartjes gemaakt, mijn moeder had het me gevraagd om een stuk of 20 te maken.....en natuurlijk luister ik naar mijn moeder.....dus ben ik alvast begonnen.....


I have used the Basic Grey paperpad, Eskimo kisses......and I just love the colors....and the stamp is from Magnolia....a friend gave it to me as a present isn't that sweet.....I colored this cute snowman with my Derwents.

Ik heb gebruik gemaakt van de paperpad van Basic Grey, Eskimo Kisses....en ik vind de kleuren echt geweldig....de stempel is van Magnolia....een vriendin heeft me deze stempel gegeven als kadootje...is dat niet lief??.....Ik heb de afbeelding ingekleurd met mijn derwents...

The flower is from my Retro Flower punch, from EK succes....really wonderfull to use...and the little oakleaves are from the Martha Stewart punch...Inside the flower I used a spacer with a splitpen....

De bloem is van de Retro Flower pons gemaakt, van EK succes.....echt geweldig om te gebruiken....en de kleine eikenblaadjes komen van de Martha Stewart Pons....in het midden van de bloem heb ik een spacer en spitpen gebruikt.

I used lightblue ribbon and a mall from a nestie .....I doubled the nestie with 3D foam...
Ik heb lichtblauw lint gebruikt en een malletje van een nestabillitie....Ik heb hem dubbel gebruikt met 3D foam eronder...

Then I thought why don't I do the inside of the card too.....so I did.....
Ik dacht laat ik eens de binnenkant van de kaart doen....dus dat heb ik maar gedaan.


I kept it simple but I am pleased about it.....
Ik heb het simpel gehouden maar ben er wel tevreden over......


.....Thanks for watching ladies......
woensdag 14 oktober 2009

Happy Birthday....Card for my Mom.....


Yesterday it was my mom's birthday....I made this card earlier but I thought this is a wonderfull card for my mom...So yesterday we went to her she was celebrating her 67th birthday....She liked it a lot...

Again I used the paperpad from Basic Grey, the Indian summer ...wow..just beautifull colors.....

Gisteren was mijn moeder jarig......Ik heb deze kaart al eerder gemaakt met de bedoeling hem aan mijn moeder te geven.....Dus gisteren zijn we naar haar toe geweest om haar verjaardag te vieren.....haar 67ste verjaardag.....ze vond hem prachtig...gelukkig....
En alweer heb ik gebruik gemaakt van de paperpad van Basic Grey, Indian Summer....vind het helemaal geweldig hoor deze kleuren....


So I thought this pretty litle girl was a perfect fit on the card...So I coloured her with my Derwents....

Dus ik dacht deze prachtige meid zou perfect staan op mijn kaart....En ik heb haar ingekleurd met mijn Derwents.....


You know ladies, the Retro Flower punch from EK is just wonderfull, I used it on my card...wow..just wonderfull and on top a little purple rose....

Weet je wat ladies, de Retro Flower punch van EK is geweldig hoor, ik heb hem gebruikt en vind hem nog steeeds helemaal super.....And Yet again a wonderfull Magnolia....I got the images from Krista, thanks hun I just love them....oh so nice for now.....the autumn......

En ja hoor alweer een geweldige Magnolia.....Ik heb de afdrukjes ontvangen van Krista toe ze een dagje heeft geknutseld hier....Dank je wel hoor Krista, ik vind ze geweldig...


Just one up close.....The punch from Martha Stewart the little oakleafs are wonderfull too....

Even nog eentje van dichtbij.....De pons van Martha Stewart van de kleine eikenblaadjes is geweldig.

...... Thanks for watching ladies......

dinsdag 13 oktober 2009

Yep another sketch......with this oh so adorable little girl


Hiya ladies.....so I made another sketch....and made a card with my own sketch.....

Hallo ladies......Ik heb weer een sketch gemaakt en natuurlijk een kaart met mijn eigen sketch gemaakt.....

This is just such an adorable girl.....I just love her....she is one of the Precious Moments Stamps.....wow....soo sweet....one of my favorites....I coloured her with my Derwents.....I used the paperpad from Basic Grey, Wisteria I think it is one of my favourites...I just love these colors.


Dit is een geweldig mooi meiske ....ik vind haar echt super....ze is er eentje van Precious Moments stempeltjes...wow....zoo lief....een van mijn favorietjes....Ik heb haar ingekleurd met mijn Derwents....Ik heb gebruik gemaakt van de paperpad van Basic Grey, Wisteria het is 1 van mijn favorieten .....ik vind de kleuren geweldig..Just look at her.....isn't she sweet.....

Kijk nou naar haar....is ze niet lief.....

I used the purple ribbon....just love this one .....and the little sticky pearls....

Ik heb het paarse lint gebruikt.....vind het zo geweldig.....en de kleine pareltjes...


I used the little purple roses from Desi her webshop....and the oakleafs punch from Martha Stewart....

De 3 kleine paarse roosjes gebruikt van Desi haar webshop.....en de kleine eikenblad pons van Martha Stewart....


At the bottom of my card there is also the purple ribbon....wow...just love it....

Aan de onderkant van de kaart heb ik ook het paarse lint gebruikt....wow....vind het super.....

So if you want to take the sketch along......be my quest ladies....just have fun with it.....I am only asking you If you want tot use it, just leave me a comment please so I can come over to your blog and watch your creations....That would be very nice......thanks....

Als je de sketch mee wilt nemen ga gerust je gang hoor.....dan wens ik jullie er heel veel plezier mee .....het enige wat ik vraag is dan een reactie te plaatsen zodat ik kan komen kijken naar jullie gemaakte creaties.....Dat zou heel fijn zijn.......thanks....

.......Thanks for watching ladies......