zaterdag 27 februari 2010

Sketch Saturday Challenge #92 & Sweet Stamping Challenge #15,Sketch

Hiya Ladies, wohooooo it is Saturday again...time sure flies when you are having fun.....so it is time for another beautifull sketch from Sketch Saturday.....before we go on to the sketch first this.....
Hai Ladies, wohoooo het is alweer Zaterdag, de tijd vliegt hoor als je plezier hebt......zo dus het is weer tijd voor een nieuwe mooie sketch van Sketch Saturday.....voordat we naar de sketch gaan even dit.....
We worden gesponsord door de Craft Barn....en...
We are being sponsored by the Craft Barn...and

The Craft Barn have been voted


"BEST INDEPENDENT RETAILER - SOUTH OF ENGLAND"
at the recent Craft Awards! woohooooooo!
Very well deserved to Sandy and Ian...Congratulations.....
Here we go on with the Challenge at Sketch Saturday....

                                       
Jo thanks so much sweetie for another beautifull sketch....wow....
Jo dank je wel voor deze mooie sketch.....wow...

I used my new FF image......but I still have to play around with my copics on the cutie bear....
Ik heb mijn nieuwe stempeltje van FF gebruikt....maar ik moet nog steeds een beetje uitproberen met mijn copics op dit mooie beertje....
The papers that I have used are so wonderfull and sweet and glittery....just love it....and had fun playing with the paperpad from Nana's Nursery.....from Provo.....wow.....
Het papier wat ik heb gebruikt is gewoon prachtig, mooi en glitterig.....ik vind het te gek....en heb veel plezier gehad met de Paperpad van Nana's Nursery.......van Provo....wow...

And this is the card that I made, I am not too pleased with the card.....don't know why...but I am not...well worse things happen in life doesn't it.....Well I kept it quite simple this time, thought that the papers were busy enough so I just played around with the colors of the paperpad and nothing else.......
So if you want to join into the challenge ladies, just go over to the blog and check it out...there is a wonderfull prize that you can win.....wohooooo..just love it myself.......and while you are at it, just look at the wonderfull creations of my fellow DT members.....they are just stunning......

En dit is de kaart die ik heb gemaakt....ben er zelf niet zo tevreden over.....weet niet waarom, maar ben het niet.....ach er zijn ergere dingen ... ik heb het simpel gehouden deze keer, dacht dat het papier al druk genoeg was dus ik heb gewoon wat zitten spelen met de kleuren van de paperpad en verder niets....
Zo ladies, als jullie ook mee willen doen met de challenge, dan zou ik zeggen kom maar kijken bij het blog en er is een prachtige prijs die je kunt winnen.....vind het zelf ook te gek......en als je er dan toch bent kijk ook even naar de prachtige creaties die mijn mede DT leden gemaakt hebben....ze zijn geweldig....


------- Thanks for watching ladies.......


and off we go to the  next challenge of Sweet Stamping.....
This time is is a Sketch.....a wonderfull sketch that yep ....our own Jo made.....also a pretty one sweetie......
Deze keer is het een sketch.....een prachtige sketch van ja hoor....onze eigen Jo......en weer een prachtige hoor ....

                                    
Isn't it a beauty.......I think so......and yep really had fun with this one too.....
So it took me a long time before I got started......pfffeww don't you just get really annoyed that it takes you a long time before you're idea's get out of you're head into you're hands.....and start crafting......well I had that today.....I was late with my project for Sweet Stamping and I had a bunch of ideas but it took me a long time....finally it came out hihihih....

Is het geen plaatje......ik vind van wel .....en ja ik heb ook weer veel plezier gehad met deze.....het duurde wel ontzettend lang voordat ik eindelijk eens aan de gang ging.....pfffewww...vinden jullie het ook niet ontieglijk frustrerend als je niet gelijk aan de slag kan....ik had dat vandaag dus.....ik was al laat met mijn project voor Sweet Stamping en ik had echt veel ideetjes in mijn hoofd.....en eindelijk kwam het eruit.....

                              
OMG.....just love these little girls...aren't they just adorable??? soo cute.....I colored these beauties with my copic ciao's.......they are from Precious Moments......
Vind deze meiskes echt geweldig......zoo lief......ik heb deze schatjes ingekleurd met mijn copic ciao's....ze zijn van Precious Moments.....

This time I made a little purse....or bag .....yep something different then a card....
So I used the patern that I got from a friend from my club.....And thought I will try to fit the sketch into the bag....and thank goodness it worked out.....don't you just love the ribbon on the side of the purse......pink, orange, green colors just work fine next to eachother......
Deze keer heb ik een klein tasje of zakje gemaakt......weer eens wat anders dan een kaart...Ik heb een patroon gebruikt die ik heb gekregen van een vriendin van mijn club.....en dacht ik probeer eens de sketch erop te verwerken....en ja hoor gelukkig met wat passen en meten is het gelukt...vind je het lint niet te gek aan de onderkant van het tasje...en rose, oranje en groene kleurtjes werken perfect naast elkaar....


This is the back of the purse.....used my flower nestie....and a lot of roses.....the paper from yep what else.......the Nursery....paperpad.....and the little leaves.......the stamp is from Aud Design....I gave myself a little present  hihihih once and a while you have to give yourself a little present....
Dit is de achterkant van het tasje.....heb mijn bloemen nestie gebruikt en veel roosjes....het papier, ja want anders hihih...is van de Nursery paperpad.....en nog wat kleine blaadjes.....de stempel is van Aud Design....ik heb mezelf een kadootje gegeven dat moet je zo af en toe eens voor jezelf doen he........

And this is the front of the purse....and yes I used the sketch from Jo in it......was quite a challenge but eh....it worked out fine I think......so I am very pleased with this little project.......
A small embellie and the ribbon, roses and two little pearls and my project is ready......
So ladies that's it and that's that......You wanna join into the Challenge of Sweet Stamping? well come on over you can see some beautifull creations of my fellow DT members....check it out ladies and the prize that you can win this week is sooooo nice.....curious what it is? Well better check it out.....

En dit is de voorkant van het tasje....en ja ik heb de sketch van Jo erin verwerkt....was wel een uitdaging maar het is gelukt hihihi....dus over dit projectje ben ik echt wel tevreden....
Een kleine embellishment en een lint, roosjes en 2 kleine pareltjes heb ik gebruikt...
Zo dames dat is dat.....willen jullie ook meedoen met de Challenge van Sweet Stamping? dan zou ik zeggen ga gewoon er even heen....en kijk eens naar de prachtige creaties van mijn mede DT leden....en de prijs die je kunt winnen is ook weer geweldig...al nieuwsgierig??? ik zou zeggen kom gewoon even kijken....

------- Thanks for watching ladies-------

Hugs Terry

dinsdag 23 februari 2010

Allmost forgot....Birthday cards....

Oh my, I allmost forgot to place these birthday cards.....so silly of me....The first one is a Turn Around Card and had a lot of fun doing it. The first one I made was on a club day and it was fun....so a few years later I even had more fun making this one...

Was ik toch bijna vergeten om deze verjaardagskaarten te plaatsen....stom van me ...de eerste is een Turn Around Kaart.....ik heb veel plezier gehad om deze te maken zeg.....de eerste die ik ooit heb gemaakt was die op de clubdag van Kristel......en nu een paar jaar later deze....en ik heb nog meer plezier ermee gehad....


I used a lot of flowers and images from Penny Black, the colors are so bright and I just love them...
Ik heb veel bloemetjes gebruikt en afbeeldingen van Penny Black, de kleuren van het papier zijn lekker fel, daar hou ik wel van....
The paperpad I have used is from Tiffany's especially for the bright colors just love bright colors.
De paperpad die ik heb gebruikt is van Tiffany's speciaal voor de felle kleurtjes......
Isn't this a sweetie....I colored the images with my copics...
Is dit geen schatje.......ik heb hem ingekleurd met mijn copics.

And from upclose...
Even van dichtbij...
And what do you think about this one hihih you allmost need some sunglasses hihih.....in the middle I places a nestie....with the Happy Birthday stamp on it...
En wat dacht je van deze....je hebt zowat een zonnebril nodig toch hihihih....in het midden heb ik een nestie gebruikt .....met de tekstempel Happy Birthday....
And this is the back of the card, here you can write you're message to the birthday girl,boy..........with again these little cuties....from Penny Black...placed some ribbons and flowers and on the bottom a big flower to finish it.....
En dit is de achterkant van de kaart...hier kun je je boodschap voor de jarige neerzetten....en ja hoor alweer die kleine schatjes .....van Penny Black...ik heb lint gebruikt en bloemen en onderaan een grote bloem om het af te maken......

And on to the next birthday card....I allready made a few like this one but could not help myself.....but had to make another one....
Op naar de volgende verjaardagskaart......Ik heb al een aantal van deze labelkaarten gemaakt maar kon het niet helpen hoor..ik moest gewoon nog een maken...
Remember this little boy...hihih I think he is so adorable.....I colored him with my copics..
Herrinner je dit kleine jochie.....hihih ik vind hem zo schattig....en ik heb hem ingekleurd met mijn copics.

Here is the label I made for the card......nice and glittery paper on the label..and the nestie with the Happy Birthday stamp on it...a little ribbon on the top.
Dit is de label die ik voor de kaart heb gemaakt....mooi glitterig papier erboven op....en een nestie met Happy Birthday erboven op.....en een stukje lint bovenaan.

So and here are the card and label....
used the Kars Christmas collection papers this time...really you have to try this paper some time it is so lovely.......
Zo hier is de kaart en label naast elkaar....ik heb het papier van de Kars Christmas Collection gebruikt, echt waar hoor het is prachtig papier.

And my card all finished.......places some ribbon with polkadots were little Edwin can sit on hihih...and the lightblue roses just fit in the card......wonderfull roses that you can get at Desi's webshop ladies, just check it out she had the most wonderfull roses and a lot of other great stuff.....

Thanks for watching ladies and hope to see you ......

En hier mijn kaart als hij klaar is.....heb lint met polkadots geplaatst anders kan Edwin niet zitten he hihih...en de lichtblauwe roosjes horen gewoon bij deze kaart....prachtige roosjes die je kunt kopen bij Desi's webshop, ga gewoon eens kijken ladies...ze heeft echt de mooiste roosjes hoor en een heleboel andere mooie hebbedingetjes.....
Dank je wel voor het kijken en hoop jullie weer te zien....

Hugs Terry

zaterdag 20 februari 2010

Just one card but 2 Challenges....Sketch Saturday and Sweet Stamping Challenge Blog

Hiya Ladies, here we are again....yep it is Saturday allready and that means that it is time for Sketch Saturday and the challenge at Sweet Stamping ..... so this time I made one card for both challenges.......So don't worry this post on my blog will be a short one hihihi........

Hai  Ladies, hier zijn we weer hoor....het is alweer Zaterdag en dat betekent dus dat het weer tijd is voor Sketch Saturday en de challenge bij Sweet Stamping....deze keer heb ik 1 kaart gemaakt voor beide challenges...dus maak je niet druk dit wordt een kortere post dan vorige week hihihi

Oke first of all I have to say thanks to all the ladies who have joined in at the Challenge last week......so here we go.....we have a very nice sketch from Jo......and it is a lovely one I must say.....
thanks Jo, for this cutie hun......Really had fun playing with it.....
Check this out ladies.....

Oke.....allereerst wil ik even zeggen dank je wel tegen alle ladies die vorige week hebben meegedaan met de Challenges......hier gaan we.....we hebben een mooie sketch van Jo....en het is weer een mooie.....dank je wel hoor Jo, voor deze mooie sketch meis.....Ik heb veel plezier gehad met deze....
Kijk maar eens ladies.....
We are being sponsored this week by........

Stamp and Create is a new on-line store carrying many popular brands of stamps, paper, and embellishments. So ladies check this out...
So for my card I used the wonderfull sketch from Jo...and....
Deze week worden we gesponsord door Stamp and Create een nieuwe online winkel die heel veel populaire stempels, papier en embellishment heeft....moet je echt even kijken hoor ladies.....en..


The challenge from Sweet Stamping....
De challenge van Sweet Stamping......

So at Sweet Stamping the Challenge this week is....
"New Beginnings"
And we have a very nice prize at sweet stamping ladies.....we are being sponsored by our very own Jan
Deze week is de challenge bij Sweet Stamping ....
"New Beginnings"
                                                  
So I thought I make a card with the Magnolia hat......for a wedding....so a new beginning.....I colored the image with my copic ciao's and
Around the borders I used a little distress ink.....

Dus ik dacht dan maak ik eens een kaart met het Magnolia hoedje....voor een trouwdag...dus een nieuw begin....ik heb de afbeelding ingekleurd met mijn copic cia's en de randen beinkt met een beetje distress inkt.And what about these beautifull roses......I just love them.....I ordered them from Desi's webshop...she has the most beautifull roses in her webshop and so many "must haves"....hihhi...just check it out ladies......and the little leaves I got from my dear friend.

En wat dachten jullie van deze prachtige roosjes......Ik vind ze helemaal geweldig....Ik heb ze van Desi's webshop aangeschaft...ze heeft de mooiste roosjes in haar webshop en allemaal hebbedingetjes hihihi ga maar eens kijken.....en de takjes van een lieve vriendin.....

And this is my card when it is finished.....I used the paperpad from Basic Grey, Wisteria...I really love these colors cause they have my favorite color in there......quess which color that is hihihih......and the heart embellishment is also a cutie I think......

En dit is mijn kaart die ik gemaakt heb.....Ik heb de paperpad van Basic Grey, Wisteria gebruikt....Ik vind deze kleuren echt helemaal geweldig.....want mijn favoriete kleur zit erin en welke kleur zou dat nou zijn he hihihi.... en het hartjes embellishment is ook het einde.....

So ladies hope you will come over to the Sketch Saturday and Sweet Stamping Blogs, and just join in with us at the challenges, you won't regret it....and while you are at it, please check out the wonderfull creations of my fellow DT members....they made such beautifull cards.......

Zo ladies, ik hoop dat jullie weer wat inspiratie hebben opgedaan en dat jullie gaan meedoen met de challenges bij Sketch Saturday en Sweet Stamping, jullie krijgen er geen spijt van en als je er toch bent kun je nog veel meer inspiratie opdoen als je naar de creaties kijkt van mijn collega's DT.....ze hebben hele mooie kaartjes gemaakt....

Thanks for watching ladies and I hope you will have a wonderfull weekend....
Dank je wel voor het kijken en ik wens jullie een heel fijn weekend.......

Hugs Terry

dinsdag 16 februari 2010

Quixotic Challenge .....Tag it.....and Candy from Kellie

Hiya ladies,
Thought I would make a Tag it card, and it happen to be a challenge from the Challengeblog Quixotic.........and I must say I am pretty pleased about it hihih....

Hallo ladies,
Ik dacht ik maak eens een keertje een label kaart en heel toevallig is er een challenge bij de challenge blog van Quixotic.... en ik moet zeggen ik ben er wel tevreden over......hihihi

The cute Edwin from the Winterkit from Magnolia......think he is such a cutie...hihihi. I colored Edwin with my copics.....
Ik heb dit lieve ventje van de Winterkit van Magnolia gebruikt..vind het een schatje....ik heb Edwin ingekleurd met mijn copics.

Used this very nice stamp.....it was waiting in my closet.....and I used a nestie to go underneath it.....a few sticky pearls.......and placed it onto my Tag....
En deze stempel gebruikt....het zat gewoon op me te wachten in de kast...en ik heb eronder een nestie gebruikt...met een paar pareltjes....en die bovenop de label geplaatst.


Yep that is the tag....I kept it simple I must say.....cause you don't want to use that much decoration on a guys card I think........
Yep dat is de label......Ik heb hem simpel gehouden moet ik zeggen.....want je wilt toch niet teveel decoraties gebruiken op een mannen kaart.
And it looks like this.....The papers I used are from Basic Grey, just love the Wisteria ...wow there are such nice colors in the paperpad...and yep also for a man's card......
A few roses and dark brown ribbon with polka dots....underneath the roses I placed the punched out leaves, nope I don't have the punch myself but I got it in the mail from a dear friend......and they are so wonderfull.....think I have to purchase a punch like that in the near near future hihihi....

En zo ziet het eruit....het papier wat ik heb gebruikt komt van Basic Grey, vind Wisteria helemaal geweldig hoor....er zitten zulke mooie kleuren in de paperpad....en ja hoor ook voor een mannenkaart.
Een paar roosjes en donkerbruin lint met stipjes....en onder de roosjes heb ik de uitgeponste blaadjes gebruikt....nee jammer genoeg heb ik de pons NOG niet.....maar gekregen van een lieve vriendin, ik kreeg de blaadjes in de post.....zijn ze niet geweldig.....ik denk dat ik in de zeer nabije toekomst toch zelf ook maar zo'n pons moet aanschaffen hihihih

And this is  how it looks with tag in the card......
En dit is hoe het eruit ziet met de label in de kaart......

Thanks for watching ladies.....
Dank je wel voor het kijken hoor ladies......


And check this out ladies a Spring Candy from Kellie Winnel...all you have to do is go over here and check it out ladies, it is sooooo yummie......the winner will be announced on Friday 19th of February.......zaterdag 13 februari 2010

Sketch Saturday Challenge#90, Sweet Stamping Challenge #13, Challenge Scrapcorner, Just Magnolia Challenge, Love, Friday Sketchers, Simon Says Stamp Challenge Love

Hi ladies, it is Saturday so that means it is time for a
wonderfull new sketch challenge
Hai Ladies, het is weer Zaterdag dus dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe prachtige sketch bij


We are being sponsored by Simon Says Stamp this week...and they offer a very nice price, curious??? what prize it is??? check out the challenge blog of Sketch Saturday ladies and while you are at it, just look at the wonderfull creations of the DT members....What a beautifull cards they made for us this week...well done ladies.....
We worden deze week gesponsord door Simon Says Stamp ....en ze geven een hele leuke prijs weg...nieuwschierig??? welke prijs het is??? dan moet je echt even komen kijken bij het blog van Sketch Saturday en als je er toch bent kijk dan ook even naar de mooie creaties van de DT leden....wat een prachtige creaties zijn er weer gemaakt deze week....super gedaan hoor ladies....
So we go on to the sketch for this week.....
Jo made another wonderfull sketch for us to play with....
We gaan naar de sketch voor deze week...
Jo heeft weer een prachtige sketch voor ons gemaakt om mee te spelen...

Thanks Jo for this wonderfull sketch hun.....
And the card that I made...
Dank je wel hoor Jo voor deze prachtige sketch...
En de kaart die ik gemaakt heb...
I have used this lovely Tilda with present.....I colored her with my copics..
Ik heb deze prachtige Tilda met kadootje gebruikt en heb haar ingekleurd met mijn copics.
And what do you think about these wonderfull roses.....I got these beauty's at Desi's webshop....they are soooo beautifull.....check it out ladies......
En wat dachten jullie van deze prachtige roosjes?? ik heb deze mooie roosjes van Desi's webshop....ze zijn echt zo prachtig.....even gaan kijken hoor ladies.....
I have used my flowery nesties....they are so nice to work with...and the Aud design text stamp on top of it. used some ink from the  purple cats eye and a little rose on top.
Ik heb mijn bloemen nesties gebruikt....ze zijn zo leuk om te gebruiken..en de Aud Design tekst stempel boven op. Ik heb de randen beinkt met de paarse cats eye en een klein roosje erboven op gebruikt.

And this is my card finished....at the bottom and on top I placed some ribbon with polka dots.....and the papers are from the the paperpad, The Pocket full of Posies, well you have got to check that out, cause the papers have glitters and sparkles and such nice colors......wow....
So ladies, don't forget to check the Challenge blog out, I can tell you it sure is worth you're while....
En dit is de kaart die ik ermee gemaakt heb. Onderaan en bovenaan heb ik lint met polka dots gebruikt....en het papier is van de Paperpad, The pocket full of Posies, dat moet je echt eens gaan bekijken want het papier heeft glitters en is echt prachtig.....wow...
Dus ladies, niet vergeten om de Challenge Blog te bekijken, ik kan je vertellen het is zeker de moeite waar hoor.

And I made this card for the Challenge at Scrapcorner, a new challenge blog, so come on over ladies and check this challenge out and join in. All you have to do is make a Birthday card for Ageeth, she is one of the owners of the blog.....and she is having her birthday on March 1th.
En deze kaart heb ik ook gemaakt voor de Challenge van Scrapcorner, een nieuwe challenge blog, kom maar even kijken bij het blog ladies, en ik zou zeggen vooral meedoen met de Challenge hoor, het enige wat je hoeft te doen is een Verjaardagskaart maken voor Ageeth, 1 van de eigenaars van het blog. Ze is op 1 maart jarig.


And on to the next Challenge....at
This week is a Colour Combo

This week we are being sponsored by our very own Jan....
Deze week worden we bij Sweet Stamping gesponsord door onze eigen Jan...

So ladies, better check it out...Jan is giving away a very nice prize...and please look at the wonderfull creations of the DT members.....they sure did there best again this week....
So here we go......
Dus ladies, kom even kijken...Jan geeft een hele leuke prijs weg...en kijk ook even naar de mooie creaties van de DT leden...ze hebben weer goed hun best gedaan deze week....
daar gaan we....

I used this lovely and adorable Tilda....colored her with my copics.....
Ik heb deze mooie Tilda gebruikt.....en haar ingekleurd met mijn copics...

I haven't used the heart Sizzix for a long time so it was about time to get it out of the closet......and I used the embosfolder with the sweet flowers on it and the one with the polka dots......a few lovely roses and lace from Desi's webshop and a few pearls to finish it. I placed the lace around the heart .
Ik had al een hele tijd het hart van Sizzix niet gebruikt...dus het werd echt eens tijd om ze te gebruiken....en ik heb het hart gelijk maar even door de cuttlebug heengehaald met deze mooie embosfolder met bloemen en de andere met polkadots...een paar mooie roosjes en lint van Desi haar webshop en een paar pareltjes om het af te maken. En om het hart heen heb ik ook lint gebruikt.

And this is my card......I got the lovely papers from Imaginisce again....think the colors are very lovely and the ribbon is the lightblue one with polka dots........
So ladies, don't forget to check out the Challenge Blog from Sweet Stamping and start crafting this weekend sure is worth you're while.....

En dit is mijn kaart.....ik heb het prachtige papier van Imaginisce weer gebruikt...ik vind de kleuren erg mooi en het lint is lichtblauw met polka dots.
Dus ladies neit vergeten om even langs te gaan bij de Challenge van Sweet Stamping en lekker gaan freubelen hoor dit weekend. Het is zeer zeker de moeite waard.....
Thanks for watching ladies and when you wanna have fun come on over and join in with us
at Sweet Stamping.......

Usually I am done now with my post but......I have another card made....for 3 different challenges.....Could not help myself but I had to make this card.......
Normaliter zou ik nu klaar zijn met mijn post.....maar ik heb nog een kaart gemaakt dit keer voor 3 Challenges.....ik kon er niks aan doen hoor moest gewoon meedoen met deze kaart....

 
So I made this card for the following Challenges....


At just magnolia the challenge has everything to do with Love....with simon says stamp the same...and at friday sketchers there is this  nice sketch from Aud....thanks sweetie for this wonderfull sketch....

Dus ik heb deze kaart gemaakt voor de challenges van Just Magnolia, Simon Says Stamp en Friday Sketchers...
Bij Just Magnolia de challenge heeft alles te maken met Liefde......bij Simon Says Stamp hetzelfde onderwerp en bij Friday Sketchers hebben ze een hele leuke sketch van Aud....dank je wel hoor voor deze mooie sketch....


I had a lot of fun making this one......also the first time that I made a Tilda in 3D.....reminds me of "old times" that I used the 3D images.......
So here we go .....

Ik heb veel plezier gehad met deze sketch....en voor het eerst eens een Tilda in 3D gemaakt...doet me denken aan eerder....toen ik ook de 3D afbeeldingen gebruikte.
Hier gaan we...

Yep and again I used this lovely Tilda from the winterkit of Magnolia...just think that she is so wonderfull...I colored her with my copic ciao's......
En ja hoor alweer deze lieve Tilda van de Winterkit van Magnolia....vind haar echt zoooo lief.....ik heb haar ingekleurd met mijn copic ciao's/

And on top of these lovely roses I used some stickles, gives the roses some very surprizing effect....
En bovenop deze mooie roosjes stickles gebruikt...dat geeft een heel mooi verassend effect aan de roosjes.

So I made this picture hopefully you can see that Tilda really is in 3D...hiihihi
Ik heb deze foto gemaakt zodat jullie hopelijk kunnen zien dat het echt Tilda in 3D is...hihihi


And here is my card......
En hier is mijn kaart....
The paperpad that I have used is from Tiffany's I just love these pretty colors.....and again the lovely roses and white flowers...on top of the white flowers some pearls.....to bad you cannot see the pearls on top of the pink ribbon....and offcourse the Love embellishment......and the Straight from my haert is from Aud Design....just love this one.......
So ladies thats it and thats that......for today hihih

De paperpad die ik heb gebruikt is van Tiffany's vind de kleuren zo gaaf en heel mooi....en alweer deze mooie roosjes en witte bloemen...bovenop de witte bloemen een paar pareltjes... jammer dan je niet kan zien dat er ook op het lint pareltjes zitten......en natuurlijk het hartje die ik heb gebruikt.....en de tekstempel is van Aud Design....vind hem prachtig......

ZO dat is het voor vandaag ladies......

Thanks for watching this LONGGGGGGGGGGGG post.......
Dank je wel hoor voor het kijken naar deze laaaaaaaaaaaaaaaaaaange post....